Färdigkapat byggsystem

Utifrån era fasadritningar konstruerar vi en trästomme med syll, hammarband, infällda bärlinor, takstolar samt alla över och understycken till fönster och dörrar. Även exaktkapad panel, läkt samt råspontsluckor ingår i leveransen. Alla delar är uppmärkta mot en tydlig montageritning.

En smart, enkel lösning

Utifrån Er ritning tar vi fram en färdigkapad stomme innehållande syll, hammarband, stolpar , takstolar och allt som behövs. Delarna är urfrästa för enkel montering och leveransen innehåller lättförståeliga montageritningar och ett USBminne med 3d modeller där du kan zooma in varje detalj i bygget.

Följ processen steg för steg

Vindskyddsduk

Spikläkt för luftspalt

Exaktkapade panelbrädor

Foder- och knutbrädor

Sammanfattningsvis är byggsystemet med färdigkapade stommar en komplett lösning för konstruktion och montage av byggnader. Det sparar tid och minskar risken för felaktiga kapningar på plats. Genom att erbjuda färdiga stommar, paneler och foder som levereras i ”platta paket” blir monteringen väldigt effektiv och precis.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss om du önskar ett mer effektivt och kvalitetssäkrat sätt att bygga